اجرای IIS و Apache بصورت هم زمان بر روی ویندوز سرور

image post

اجرای IIS و Apache بصورت هم زمان بر روی ویندوز سرور

گرچه هر دو وب سرور با هم نصب و اجرا می شوند اما از آنجا که هر دو از Port 80 استفاده میکنند
 در زمان اجرا با یکدیگر تداخل دارند.

ساده ترین راه حل برای این مشکل تغییر Listen Port یکی از وب سرور ها می باشد

در Apache برای اینکار باید فایل httpd.conf را تغییر دهید

فایل بالا را پیدا کرده و عدد Listen را تغییر دهید

Listen *:81

در IIS باید تنظیمات Bindings را در بخش IIS Manager تغییر دهید

اطلاعات بیشتر در TCP port how-to page for all versions of IIS

حالا 136.243.19.185:80 یکی از وب سرور ها و 136.243.19.185:81 در اختیار دیگری قرار میگیرد !

 

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.