روز جهانی وب مبارک

image post

روز جهانی وب مبارک

۱ aug , روز جهانی وب بر شما مبارک باد !

روز جهانی وب , روز برگزاری جشنی جهت تمامی امکانات و اطلاعاتی که وب برای جهانیان ایجاد کرده می باشد

شبکه جهانی وب توسط شخصی به نام Tim Berners-Lee در آزمایشگاه فیزیک در کشور سویس در سال 1989 معرفی شد !

وب تبدیل شده است به معنای اصلی از تعامل، معامله و ارتباط میان انسان ها، دری از فرصت برای انسان که نسل های قبلی در رویا های خود مشابه آن را نمی دیدند !

امیدوارم شما از این فرصت به درستی استفاده نمایید !

 

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.