ثبت نام در سایت

ثبت نام دانشجوی جدید

این بخش تنها برای افرادی است که در کلاس های بنده حضور دارند

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.