جستجو در مقالات

خطا : مقاله ای برای دسته بندی پیدا نشد

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.